Category Archives: Geen categorie

Oproep tot groot werkoverleg!

Beste Leden, Naar aanleiding van toenemende klachten over de wijze waarop het management denkt te kunnen omgaan met hun personeel door willekeurig straffen op te leggen en te intimideren. De laatste tijd lijkt ook de aanval ingezet op Amsterdamse vakbondskaderleden van de VVMC die belangeloos opkomen voor hun collega’s. Dieptepunt hierin vormt het aangezegde ontslag van de vice voorzitter van onze afdeling. Daarom roept de Afdeling Amsterdam van de VVMC haar leden op voor een groot werkoverleg op woensdag 23

Vragen over de pensioenpremie…? VVMC geeft antwoord!

Amsterdam 05 maart 2012 Beste VVMC leden, Afgelopen week ontvingen alle VVMC leden een brief met daarin de uitleg over het gewijzigde pensioenpremiepad. Een lang en ingewikkeld verhaal. Daarom heeft het Spoorwegpensioenfonds (SPF) een viertal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Helaas zaten de twee standplaatsen met de meeste VVMC leden, daar niet bij. Hoewel de VVMC niet betrokken is bij de totstandkoming van de nieuwe afspraak over het pensioenpremiepad tussen NS en het SPF, wil de VVMC haar leden in Den Haag en