Category Archives: Signalen Amsterdam

VVMC kiezers bedankt!

AMSTERDAM 30-09-2018 Na een lange intensieve verkiezingscampagne, die heeft geleid tot dehoogste opkomst ooit, is de VVMC wederom als grote winnaar uit de busgekomen. Deze hoge opkomst is een duidelijk signaal aan de zeggenschap(Directie en MSO’s) dat de medezeggenschap belangrijk gevonden wordten serieus genomen moet worden. In de OC Noord West zijn maar liefst 10 van de 15 zetels voor de VVMC enin de OR reizigers 8 van de 17.Met deze uitslag zullen alle gekozen VVMC kandidaten zich extra gesteundvoelen

HET WOORD IS AAN JULLIE !!

Amsterdam 12-11-2016 Jullie hebben allemaal een brief met stemkaarten ontvangen van de VVMC. Het is enorm belangrijk dat er door onze leden op gereageerd gaat worden. Jullie wordt gevraagd twee stemmen uit te brengen……. één over de ORT onderhandelingen en één over de werklijnen en of je daar actie voor wil voeren. Hierbij willen wij graag benadrukken dat de belangen groot zijn. De werklijnen zijn na wat knippen en plakken iets minder slecht geworden voor de machinisten, maar voor onze

WERKPAKKET AMSTERDAM

Amsterdam 8 oktober 2016 Wat ons betreft is de maat vol. Voor de nieuwe dienstregeling heeft men het voor elkaar gekregen om het werkpakket voor de meeste standplaatsen inclusief Amsterdam grondig te verknallen. We verliezen een hoop wegbekendheid en we komen de regio bijna niet uit. Dubbele slagen in een dienst wordt meer regel dan uitzondering. Het lijkt er op dat men stiekem bestemming klant weer wil invoeren. 15 jaar geleden moesten we knokken, het lijkt er op dat we

Rode streep zomerverlof 2016

Beste mensen, Zoals jullie weten heeft de POC vorige week geen instemming verleent aan de door de MSO  aangeboden rode streep zomerverlof 2016. Vandaag, donderdag 1 oktober, heeft er weer overleg plaats gevonden tussen de POC en de MSO en wederom zijn ze er niet uitgekomen. Dit omdat de MSO  zoals wij vernomen hebben voor alle processen minder blijft bieden dan het afgesproken en al jaren gehanteerde minimum. Wij vragen ons als afdelingsbestuur echt af of de MSO zich wel

V&S Amsterdam willen snel door met verdere professionalisering!

Amsterdam 11 augustus 2015 De laatste ledenvergadering op Amsterdam Centraal stond vrijwel geheel in het teken van V&S. De medewerkers van V&S zoeken naar meer erkenning binnen de VVMC en NS. En terecht wat de VVMC betreft. Nu de verbijzondering van V&S een feit is, moet er ook snel worden doorgegaan met de verdere professionalisering van V&S. Processen en organisatie moeten vastgesteld worden en NS moet duidelijkheid scheppen over het soort V&S medewerker dat werkzaam moet zijn binnen de organisatie. Maar vooral ook wat

Opgepast Zakkenrollers op het station!!

Amsterdam, 25-12-2014 Vandaag hebben wij vernomen dat onze MSO definitief heeft besloten dat er geen derving sav (DS) wordt gegeven aan de machinisten die verplicht naar de IC-Direct opleiding moeten, duur zes weken. Daar waar twee jaar geleden de machinisten die vrijwillig naar de cursus gingen, na druk van de POC en de VVMC afdeling, wel DS kregen zullen de machinisten die nu verplicht moeten dat niet krijgen. Men heeft alleen recht op TVI, maar dat bedrag is altijd een

Nieuw afdelingsbestuur VVMC afdeling Amsterdam!

Amsterdam 01 december 2014 Beste leden, Op 30 oktober stond de verkiezing van twee nieuwe afdelingsbestuursleden op de agenda van de algemene ledenvergadering. Er hadden zich drie kandidaten gemeld voor de twee vacatures binnen het afdelingsbestuur. Na overleg met de aanwezige leden is besloten alle drie de kandidaten in het afdelingsbestuur op te nemen en kon de verkiezing afgeblazen worden. Het nieuwe afdelingsbestuur bestaat nu uit de volgende mensen: Cor Weppner (Mcn), Ed van Gelder (Mcn), Omar Ririhena (Hc V&S),

Eis van de werkgever afgewezen!

Amsterdam 1 juni 2014 Twee weken geleden stond onze collega en vice voorzitter van de afdeling Amsterdam,  voor de rechter in Zaandam. NS had een verzoek tot ontbinding van het arbeidscontract ingediend. Woensdagmiddag kregen wij te horen dat het verzoek van de werkgever is afgewezen! De precieze motivatie kennen we nog niet maar we zijn uiteraard heel blij met deze uitspraak van de rechter. In eerste instantie voor onze collega zelf maar ook voor al die collega’s die een paar

Update bijeenkomst 23 april

Beste VVMC leden, Op 23 april hebben een groot aantal leden aan onze oproep, om ons ongenoegen te uiten over de wijze waarop het management (er zijn ook uitzonderingen) op dit moment om gaat met mensen, gehoorgegeven. Ook de wijze waarop een aantal VVMC kaderleden behandeld zijn en nog worden, was een punt van zorg. Als druppel die de emmer deed overlopen, werd onze vice voorzitter ontslag aangezegd. De aanwezige hebben ongezouten tegen onze MSO gezegd hier mee op te

« Older Entries