HET WOORD IS AAN JULLIE !!

Amsterdam 12-11-2016

Jullie hebben allemaal een brief met stemkaarten ontvangen van de VVMC.

Het is enorm belangrijk dat er door onze leden op gereageerd gaat worden.

Jullie wordt gevraagd twee stemmen uit te brengen……. één over de ORT onderhandelingen en één over de werklijnen en of je daar actie voor wil voeren.

Hierbij willen wij graag benadrukken dat de belangen groot zijn.

De werklijnen zijn na wat knippen en plakken iets minder slecht geworden voor de machinisten, maar voor onze hc’s  is er nog weinig tot niets veranderd. Verder is het in hoofdzaak nog steeds bagger. Ook worden we wederom in de maling genomen.

Op 1 nov stond in een brief over door NS aangeboden oplossingen o.a.

per april volledig nieuw werkpakket.  En wat staat er in een  NS railpocket bericht van  4 nov?  Ze gaan onderzoeken of  het maakbaar en haalbaar is om per wijzigingsblad van april nieuwe werkpakketten uit te brengen.

We hebben geen glazen bol nodig om te voorspellen wat de uitkomst van dat NS onderzoek wordt.

Wie neemt nu wie in de maling ??

We zijn klaar met elk jaar weer een slechter werkpakket. Het moet nu voor eens en voor altijd afgelopen zijn.  NS spreekt steeds zalvende woorden maar daar hebben we HELEMAAL niets aan.  Allemaal slappe praatjes.

We willen geen woorden maar daden !

Dus mensen, laten we nu doorpakken en stuur allemaal je stemkaarten in.

 

Het afdelingsbestuur


History