Stemkaarten ORT zijn geteld!

Tilburg, 25 november 2016
Middels een ledenraadpleging hebben wij onze leden gevraagd om hun oordeel uit te spreken over het schikkingsvoorstel ORT tijdens vakantie. Naast de schriftelijke raadpleging hebben zijn we ook op 16 standplaatsen geweest om uitleg te geven over het schikkingsvoorstel en een eventueel alternatief.

Vandaag zijn de stemkaarten geteld en we kunnen jullie mededelen dat een overgrote meerderheid heeft ingestemd met het schikkingsvoorstel. Dat betekent in ieder geval dat er vanaf 1 januari 2017 ORT betaald wordt over het wettelijk verlof, dat dit ook nog eens met terugwerkende kracht gebeurt over de laatste 5 jaar. Tevens zal NS met de bonden opnieuw in gesprek gaan over het bovenwettelijk verlof als de Hoge Raad hierover een uitspraak heeft gedaan. Dit beperkt zich dan wel tot de toekomst.

 


History