VVMC: VOOR EEN MOOIE TOEKOMST!

Beste collega’s,

Zoals jullie weten staan de verkiezingen voor de OR (ondernemingsraad) en OC (onderdeel
commissie van de OR, voorheen POC genoemd) voor de deur, van
29 augustus t/m 25
september 2018.

Heel Noord-Holland nu onder één OC Noordwest (OC NW)
Jullie kunnen gaan stemmen voor beide, dus voor de OR Reizigers en de OC Noord-West.
Door de veranderingen in de medezeggenschap zijn deze verkiezingen belangrijker dan ooit. Waar we voorheen, naast de OR NSR, stemden voor de POC Amsterdam Centraal gaan we nu stemmen voor de OC NW, wat dus inhoudt dat de nieuw te kiezen OC-leden alle belangen gaan behartigen voor de standplaatsen Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Hoorn, Enkhuizen en Den Helder. Feitelijk worden de twee huidige POC ‘s , te weten POC Amsterdam Centraal +Haarlem en POC Alkmaar samen gevoegd tot de nieuwe OC NW. Een ander feit is dat de belangen van de medewerkers Wal, dus PlP’s en Tickets en Servicemedewerkers en daarnaast V&S niet meer door de nieuw te kiezen OC NW worden behartigd. Deze medewerkers hebben hun eigen OC en kiezen daarvoor uit hun (VVMC-)kandidaten. Kort gezegd gaan de nieuw te kiezen OC NW leden de belangen behartigen van het rijdend personeel en aanvullende functies zoals Did ’s, medewerkers facilitair bureau etc.

Stem op de VVMC belangrijker dan ooit: plaatselijke afspraken onder vuur?
Nu willen we even kort uitleggen waarom deze verkiezingen belangrijker zijn dan ooit. Zoals jullie wellicht weten hebben de standplaatsen verschillende zogenaamde plaatselijke
afspraken die de POC’s door de jaren heen hebben afgesproken met de MSO’s.

En die afspraken behelzen een hoop, van de verlofregeling tot de feestdagenregeling, van
voorkeursroosters tot jokerdagen en van planningsregels tot roosters.

Amsterdam heeft andere plaatselijke afspraken dan de overige voornoemde standplaatsen.
Zo vallen Pasen en Pinksteren bij ons wel onder de feestdagenregeling maar in Alkmaar en Haarlem niet. Ook jokerdagen kennen zij niet. En zo zijn er nog veel meer verschillen
waaronder verlofregelingen.

Wij zijn tevreden met de plaatselijke afspraken in Amsterdam en willen deze dan ook
absoluut behouden. De collega’s van Alkmaar en Haarlem zijn tevreden met hun afspraken
en willen die ook terecht behouden !

De ervaring met de OC’s V&S en Service Stations echter leert ons dat MSO’s snel naar
eenduidige afspraken voor de hele regio willen
.

Om nu te zorgen dat alle plaatselijke afspraken per standplaats zo veel als mogelijk
behouden blijven dan wel dat standplaatsen eventueel betere afspraken kunnen gaan
krijgen, naast natuurlijk alle andere zaken die de OC voor ons behartigt, is het
echt van het grootste belang dat we een sterke OC NW krijgen met het liefst een grote sterke VVMC delegatie.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat stemmen, het liefst natuurlijk op VVMC-kandidaten, in ons aller belang is aangezien voornoemde onderwerpen ons allemaal raken.
En echt elke stem telt dus denk niet dat jouw stem er niet toe doet. Als voorbeeld…. 1 stem meer op de VVMC kan het verschil maken op een extra zetel.

Ook verkiezingen voor landelijke ondernemingsraad (OR), stemmen=draagvlak
We stemmen niet alleen voor OC NW, we gaan ook stemmen voor de OR. En ook die
verkiezing is van het grootste belang.

In het licht van de krimpende positie van veel vakbonden, de VVMC heeft hier vooralsnog geen last van, is het van belang te laten zien dat de medezeggenschap door de medewerkers gedragen wordt. Een lage opkomst zal door de directie uitgelegd worden als weinig draagvlak voor de nieuw gekozen medezeggenschap.

VVMC sterk houden, ook in nieuwe OR: verdunning dreigt door samenvoeging
Primair is het van belang dat zoveel mogelijk mensen hun stem uit brengen. Voor mensen in de onregelmatigheid is het slim deze stem op een VVMC-kandidaat uit te brengen.
Secundair zijn deze verkiezingen voor de VVMC ook van belang omdat met de samenvoeging van NS Reizigers en NedTrain in NS Operatie, op termijn ook toegewerkt zal worden naar één OR. Nu zijn dit er nog twee. OR Reizigers (was OR NS Reizigers) en OR Instandhouding (was OR NedTrain). Als deze OR’en worden samengevoegd zal het VVMC-aandeel verhoudingsgewijs kleiner worden in zo’n gezamenlijke OR. Om dit proces in goede banen te leiden, is het van belang dat de VVMC sterk vertegenwoordigd is in komende periode.

Vergeet het niet, stem VVMC zodra het kan!
Dus om te voorkomen dat je het vergeet, breng meteen je stem uit als de mail op 29
augustus op je computer of telefoon binnenkomt (kan ook vanaf het vakantieadres als je
wifi hebt)!

Met vriendelijke groet,
Afdelingsbestuur VVMC Amsterdam

VVMC: VOOR EEN MOOIE TOEKOMST!History