Welkom!

Welkom op de vernieuwde website van de VVMC afdeling Amsterdam.

Op deze website vind je informatie over de afdeling Amsterdam van de VVMC.
Je moet dan denken aan het laatste afdelingsnieuws, hoe je in contact kan komen met het afdelingsbestuur en of een van de Persoonlijk belangen Behartigers (PB’ers) enz.

Ook kan je precies zien wie wat doet in onze afdeling bij de dé vakbond voor het rijdend personeel.

De VVMC is de onafhankelijke vakbond voor rijdend personeel
Een bond die niets te verbergen heeft. Een bond die luid en duidelijk laat weten waar hij staat. Een bond die de krachten van ruim 4000 leden bundelt. Een bond die medestanders met open armen ontvangt. Een bond die mogelijke tegenstanders met open vizier tegemoet treedt.

Open en aanwezig
Ruim veertig jaar bestaat de VVMC. Opgericht als een belangenvereniging van ontevreden NS-machinisten. Inmiddels uitgegroeid tot een vakbond van betekenis. Eerst voor machinisten, daarna ook voor conducteurs en inmiddels voor al het rijdend personeel bij vervoersmaatschappijen. De VVMC heeft de deuren van harte opengezet. Logisch. De problemen zijn goeddeels vergelijkbaar. Groepen werknemers mogen zich nooit tegen elkaar laten uitspelen. De vervoerders gaan nieuwe organisatieverbanden aan. En een bredere basis vergroot de invloed en de slagkracht.

Bij alle veranderingen blijft de VVMC midden tussen de leden staan: aanwezig, herkenbaar. Het rijdend personeel brengt zijn eigen bondsbestuurders voort. Het krijgt stem in duidelijke stellingnamen. Het zet standpunten kracht bij.

Open en kritisch
De VVMC kiest voor duidelijkheid. De leden zetten soms vraagtekens bij nieuwe ontwikkelingen. De bond dus ook. Bij de haperende werving van nieuwe medewerkers bijvoorbeeld, bij onnodige versimpeling van het werk, bij de aanpak van agressie, bij te starre arbeidsvoorwaarden.

De bond giet die standpunten in niet mis te verstane bewoordingen: de taal van de werkvloer. Er is geen plek voor ingewikkelde machtsspelletjes of bureaucratie. De lijnen met de achterban zijn kort en direct. Meer dan tweehonderd actieve kaderleden geven de bond plaatselijk een gezicht. Het zijn collega’s in de meest letterlijke zin. Aanspreekbaar, alert, actief.

Open en initiatiefrijk
De VVMC is geen protestorganisatie, geen club van neezeggers. Het rijdend personeel heeft tal van ideeën over het verbeteren van de eigen situatie en over het versterken van hun onderneming. Deze komen terecht in bondsplannen, beleidspuntennota’s, agendapunten voor het georganiseerd overleg, commentaren en rechtspositievoorstellen. De bond zoekt het overleg: landelijk, regionaal en plaatselijk; binnen en buiten de werkorganisatie.
Maar de bond gaat de confrontatie ook niet uit de weg: tijdens, medezeggenschapsvergaderingen, aan de onderhandelingstafel, in de publiciteit en op de werkvloer.

Open en professioneel
De VVMC investeert in goede contacten met de achterban. Naast groepsbelangen staat de bond ook individuele leden met raad en daad bij. Een scholingsprogramma voor kaderleden vergroot de professionaliteit.