Category Archives: Arriva

Meldt Agressie

Tilburg, 12 juni 2015 Zoals bekend is de VVMC nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Veiligheidsconvenant. Wij hebben geconstateerd dat een aantal zaken uit het convenant niet goed lopen. De VVMC zal hier de komende tijd aandacht aan besteden. De veiligheid van medewerkers blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt. Vorige week zaterdagavond is er op station Leeuwarden een machinist aangevallen en zijn twee medewerkers bedreigd. Hieruit blijkt maar weer eens dat agressie tegen het spoorpersoneel ook bij Arriva een belangrijk thema dient te zijn!