Category Archives: Sociale Veiligheid

Week van de veiligheid

Tilburg, 6 oktober 2016 Beste collega’s, De week van 10 tot en met 14 oktober 2016 staat in het teken van de week van de veiligheid. Zoals jullie weten, hebben wij met de werkgevers en overheid een 8-tal maatregelen afgesproken. Tijdens de evaluatie afgelopen zomer is naar voren gekomen dat de incidentcijfers zijn afgenomen en het vermoeden bestaat dat dit te wijten is aan de meldingsbereidheid. Alle partijen hebben aangegeven dat het noodzakelijk en belangrijk is dat alle incidenten gemeld

VVMC houdt vast aan versnelling invoering dubbele bemensing op alle treinen na 22.00 uur!

Tilburg, 12 maart 2016 Na de steekpartij in Landgraaf hebben bonden gezamenlijk de volgende eis op tafel gelegd: versnelde invoering van dubbele bemensing op alle treinen per 1-1-2017. Na een drietal intensieve onderhandelingsronden kwam de NS met het voorstel om de treinen van donderdagavond t/’m zaterdagavond dubbel te bemensing. De VVMC heeft daarop besloten dit voorstel voor te leggen aan haar leden. De redenen dat de VVMC hiertoe als enige vakbond besloot zijn de volgende. Er is een groot verschil

VVMC gaat ledenraadplegingen houden!

Na het verschrikkelijke incident in Landgraaf waarbij een Duitse collega is neergestoken heeft de VVMC bij de directie aangegeven een versnelling te willen van de invoering van dubbele bemensing op alle treinen na 22.00 uur. Na een drietal lange onderhandelingssessies heeft de VVMC besloten om het voorstel van de directie (versneld invulling geven aan de afspraken uit het akkoord van maart/april 2015) voor te leggen aan haar leden. Het gaat om het volgende punten: Lees verder…

V&S Amsterdam willen snel door met verdere professionalisering!

Amsterdam 11 augustus 2015 De laatste ledenvergadering op Amsterdam Centraal stond vrijwel geheel in het teken van V&S. De medewerkers van V&S zoeken naar meer erkenning binnen de VVMC en NS. En terecht wat de VVMC betreft. Nu de verbijzondering van V&S een feit is, moet er ook snel worden doorgegaan met de verdere professionalisering van V&S. Processen en organisatie moeten vastgesteld worden en NS moet duidelijkheid scheppen over het soort V&S medewerker dat werkzaam moet zijn binnen de organisatie. Maar vooral ook wat

Meldt Agressie

Tilburg, 12 juni 2015 Zoals bekend is de VVMC nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Veiligheidsconvenant. Wij hebben geconstateerd dat een aantal zaken uit het convenant niet goed lopen. De VVMC zal hier de komende tijd aandacht aan besteden. De veiligheid van medewerkers blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt. Vorige week zaterdagavond is er op station Leeuwarden een machinist aangevallen en zijn twee medewerkers bedreigd. Hieruit blijkt maar weer eens dat agressie tegen het spoorpersoneel ook bij Arriva een belangrijk thema dient te zijn!

NS, OR en vakbonden volgende week in spoedoverleg met kabinet over agressie

DE MAAT IS VOL -gezamenlijk bericht van bonden, OR en NS- 7 maart 2015 Een van onze collega’s is in de nacht van donderdag op vrijdag ernstig mishandeld terwijl zij haar werk deed in een trein op station Hoofddorp. Onze hoofdconducteur werd door iemand zo zwaar toegetakeld dat een operatie nodig is. Hieronder meer informatie over wat er gebeurd is en wat we gezamenlijk gaan doen naar aanleiding van dit vreselijke voorval. Lees verder…

« Older Entries