Category Archives: Signalen

Week van de veiligheid

Tilburg, 6 oktober 2016 Beste collega’s, De week van 10 tot en met 14 oktober 2016 staat in het teken van de week van de veiligheid. Zoals jullie weten, hebben wij met de werkgevers en overheid een 8-tal maatregelen afgesproken. Tijdens de evaluatie afgelopen zomer is naar voren gekomen dat de incidentcijfers zijn afgenomen en het vermoeden bestaat dat dit te wijten is aan de meldingsbereidheid. Alle partijen hebben aangegeven dat het noodzakelijk en belangrijk is dat alle incidenten gemeld

Medewerkers IC-D/IC-Bxl hebben opnieuw te maken met onveilig en ondeugdelijk materieel!

Directie spreekt in eerste instantie over waarschijnlijke bedieningsfouten! De geschiedenis herhaalt zich! Opnieuw hebben de medewerkers van de icd/icbxl te maken met onveilige en ondeugdelijke i6/i10 rijtuigen. Jaren geleden hebben we al eens geconstateerd dat dit materieel rotzooi is. Destijds werden de medewerkers met dit materieel op pad gestuurd waarbij spontaan de deuren open gingen en dat is nu weer het geval. Lees verder…

VVMC houdt vast aan versnelling invoering dubbele bemensing op alle treinen na 22.00 uur!

Tilburg, 12 maart 2016 Na de steekpartij in Landgraaf hebben bonden gezamenlijk de volgende eis op tafel gelegd: versnelde invoering van dubbele bemensing op alle treinen per 1-1-2017. Na een drietal intensieve onderhandelingsronden kwam de NS met het voorstel om de treinen van donderdagavond t/’m zaterdagavond dubbel te bemensing. De VVMC heeft daarop besloten dit voorstel voor te leggen aan haar leden. De redenen dat de VVMC hiertoe als enige vakbond besloot zijn de volgende. Er is een groot verschil

V&S Amsterdam willen snel door met verdere professionalisering!

Amsterdam 11 augustus 2015 De laatste ledenvergadering op Amsterdam Centraal stond vrijwel geheel in het teken van V&S. De medewerkers van V&S zoeken naar meer erkenning binnen de VVMC en NS. En terecht wat de VVMC betreft. Nu de verbijzondering van V&S een feit is, moet er ook snel worden doorgegaan met de verdere professionalisering van V&S. Processen en organisatie moeten vastgesteld worden en NS moet duidelijkheid scheppen over het soort V&S medewerker dat werkzaam moet zijn binnen de organisatie. Maar vooral ook wat

Meldt Agressie

Tilburg, 12 juni 2015 Zoals bekend is de VVMC nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Veiligheidsconvenant. Wij hebben geconstateerd dat een aantal zaken uit het convenant niet goed lopen. De VVMC zal hier de komende tijd aandacht aan besteden. De veiligheid van medewerkers blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt. Vorige week zaterdagavond is er op station Leeuwarden een machinist aangevallen en zijn twee medewerkers bedreigd. Hieruit blijkt maar weer eens dat agressie tegen het spoorpersoneel ook bij Arriva een belangrijk thema dient te zijn!

Tunnelinstructie Delft klopt niet!!

Tilburg, 02 februari 2015 De NS wil dat de tunnelinstructie Delft op digitale wijze wordt gedaan. De VVMC is hier geen voorstander van! Onze achterban is geen voorstander van deze instructiewijze. Onze leden geven v.w.b. instructie/wegleren de voorkeur aan de traditionele manier. M.a.w. op de trein en op locatie instructie/wegleren. Tot onze grote verbazing en schrik blijkt nu dat er bij de tunnelinstructie Delft een grote fout is gemaakt. Het uitrijsein 6184 naar Schiedam hangt in de simulatie  rechts en volgens de

VVMC wil opnieuw met Minister Opstelten in gesprek

Tilburg, 5 juni 2014 Begin dit jaar hebben we met een grote groep VVMC’ers Minister Opstelten toegesproken in de stationshal van Utrecht CS. We hebben de Minister duidelijk laten weten dat we klaar zijn met de dagelijkse agressie en geweld tegen het spoorwegpersoneel en dat er op de grote stations politieposten moeten zijn. Tevens hebben wij onze afkeuring uitgesproken over de lage straffen die geweldsplegers krijgen opgelegd. De Minister gaf destijds aan dat in ieder geval in Amsterdam een politiepost

Evaluatie Koningsdag

Tilburg, 5 juni 2014 Zoals bekend opent de VVMC ieder jaar een meldpunt voor Koningsdag. Hiertoe werd besloten, nadat het een paar jaar geleden op een aantal standplaatsen behoorlijk uit de hand liep. De VVMC heeft op Koningsdag frequent contact met NSR over het verloop van de dag. Tevens evalueren we de binnengekomen meldingen. Dit jaar is Koningsdag, in vergelijking met andere jaren, relatief rustig verlopen. Gelukkig, want dat betekent dat ook de NS medewerkers relatief weinig ellende hebben meegemaakt.

Onrust in Utrecht onder de RET machinisten

Tilburg, 5 mei 2014 De VVMC heeft van de afdeling Utrecht begrepen dat er sinds enkele weken grote onrust is onder de RET machinisten. Dit houdt verband met de plotselinge verandering van het rangeerproces in Utrecht. Het hele proces is gewijzigd zonder communicatie naar het dienstdoende personeel. Volgens onze afdeling hebben zich met name tijdens de nachtdiensten al vervelende en onveilige situaties voorgedaan. Het is te danken aan de oplettendheid van de machinisten dat er niets is mis gegaan. Tevens

« Older Entries