De commissie Veiligheid

logoveiligh.gifWebsite: 

www.vvmc.nl/veilig 

 

 

E-mail: De Commissie Veiligheid

De  doelstelling van de Commissie Veiligheid is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het HB inzake veiligheidszaken in de ruimste zin van het woord. De commissie verzameld, archiveert en beantwoord binnen gekomen (on)veiligheidsmeldingen.

De commissie onderhoudt/legt contacten met alle instanties die te maken hebben met de spoorweg- of socialeveiligheid in het OV en goederenvervoer per spoor.

Werkgroep  “ Spoorwegveiligheid “

Taakstelling;

De werkgroep heeft tot taak zich om te vormen tot een goed geoliede commissie.

Zij brengt advies uit aan het Hoofdbestuur der VVMC, het zij in opdracht van het Hoofdbestuur der VVMC, dan wel op eigen initiatief. Zij treed op als bewaker van alle veiligheidszaken die bij de commissie binnen komen.

Werkwijze;

De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris,

De secretaris maakt verslag van alle bijeenkomsten van de commissie, en zend deze in afschrift aan het Hoofdbestuur, deze wordt eventueel ondersteund door de secretaris van het Hoofdbestuur.(secretariaat VVMC) De voorzitter en secretaris komen 1 x per maand bij elkaar indien nodig, of terstond, als dit vanwege de situatie noodzakelijk is. Zij bundelen alle veiligheidszaken die bij de Commissie binnen komen, en stellen deze tevens ter hand aan het Hoofdbestuur der VVMC (secretariaat VVMC) via, zij waarborgen hierbij de privacy van de melder.

Bevoegdheden;

De commissie heeft het recht om te overleggen met deskundigen,na overleg met HB

De commissie heeft tevens het recht om het Hoofdbestuur ongevraagd van advies te voorzien, of om het Hoofdbestuur bij te staan in alle zaken die de Spoorwegveiligheid aangaan. De commissie is verantwoording verschuldigd aan het Hoofdbestuur der VVMC.

Faciliteiten;

De voorzitter en de secretaris komen 1 x per maand bij elkaar indien nodig,

De commissie komt 1 x per kwartaal bij elkaar. Er zal een vergaderrooster worden opgesteld.

Het secretariaat, en de penningmeester der VVMC zullen de commissie bijstaan in haar werkzaamheden.

Voor al het bovenstaan geldt, na overleg met het Hoofdbestuur der VVMC

Het ontstaan van de Commissie Veiligheid VVMC

Medio november 2001 werd het idee geboren om een werkgroep veiligheid in het leven te roepen. Er moest eens paal en perk gesteld worden aan de steeds vaker voorkomende onveilige situaties.

Via de trekhaak werd een oproep gericht aan de leden. Hierop reageerde meteen een aantal enthousiaste mensen. Daarna volgde nog meer plichtgetrouwe.

Onder leiding van Peter Vranken (projectleider werkgroepen) Jan Naaktgeboren (contact persoon hoofd bestuur) Jan Groven (aanspreekpunt veiligheid) werd er vaart achter gezet om zo snel mogelijk de mensen bij elkaar te krijgen. Deze werkgroep kreeg tot taak om te inventariseren, een structuur op te bouwen, een commissie te vormen die spijkers met koppen kon slaan en deze voor te dragen aan de raad van advies. Ondertussen werd er een e-mail adres geopend om onveilige situaties te melden. Dit liep storm. Maar helaas, en met schaamrood op onze kaken, konden we nog niet reageren daar we nog geen mandaat hadden van de raad van advies. Die is er nu wel, en we kunnen aan de slag.

De inhoud van de meldingen was vaak schokkend. Dat dit soort zaken nog konden gebeuren, terwijl NS directeuren zich op de borst kloppen dat veiligheid voor alles gaat. We komen steeds dichterbij het feit dat het economisch belang groter wordt dan de veiligheid. Het is aan het vakmanschap, en soms de koppigheid van de machinisten en conducteurs te danken, dat er niet nog meer schade en ernstige ongelukken hebben plaats gevonden. Mensen blijf alert en blijf melden. Wij gaan ervoor.

Wel vanaf heden is de werkgroep omgevormd tot een echte commissie van de VVMC en zijn we terstond overgegaan met het beantwoorden van de meldingen. Onze intentie is om alle binnen gekomen meldingen te bestuderen binnen de commissie. Om daarna terug te koppelen met adviezen / aanbevelingen. We zullen niet schromen om de verantwoordelijke personen en/of instanties op hun verantwoording te wijzen. Dit zal steeds in samenwerking plaats vinden met het hoofdbestuur.

E-mail de Commissie Veiligheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.