V&S Amsterdam willen snel door met verdere professionalisering!

Amsterdam 11 augustus 2015

De laatste ledenvergadering op Amsterdam Centraal stond vrijwel geheel in het teken van V&S. De medewerkers van V&S zoeken naar meer erkenning binnen de VVMC en NS. En terecht wat de VVMC betreft.

Nu de verbijzondering van V&S een feit is, moet er ook snel worden doorgegaan met de verdere professionalisering van V&S. Processen en organisatie moeten vastgesteld worden en NS moet duidelijkheid scheppen over het soort V&S medewerker dat werkzaam moet zijn
binnen de organisatie. Maar vooral ook wat hij/zij wel mag en niet. Het gevoel meer te kunnen/willen dan hun werkgever vraagt (denk hierbij aan aanpak winkeldiefstal), overheerst binnen de groep medewerkers in Amsterdam. NS kiest ervoor om het station in te richten als een winkelgebied. Medewerkers van V&S zouden dan ook graag zien dat de veiligheid gewaarborgd wordt conform domein VI Openbaar Vervoer. Door de bevoegdheden te erkennen en toe te voegen aan de akte kiest men juist voor een professionele organisatie en voorkomt men ongewenst situaties. Verder geven de V&S medewerkers aan z.s.m. over een handboek te willen beschikken.

V.w.b. de inzetbaarheid maakt de groep zich grote zorgen. Van de 76 fte zijn nu 37 fte inzetbaar. Daar komt nog eens bij dat er door V&S Hc’s nog steeds veel DTP diensten moeten worden gedraaid. Dit heeft o.a. tot gevolg dat alle V&S medewerkers alleen maar back-up
diensten draaien en geen flex diensten meer draaien.

De VVMC zal n.a.v. het bovenstaande met NS gaan overleggen. Zowel op plaatselijk als op landelijk niveau zullen wij het gesprek aangaan over uitbreiding van bevoegdheden en middelen en willen we kijken hoe de zorgen bij de V&S medewerkers kunnen worden weggenomen.

Met vriendelijke groet

Wim Eilert                                              VVMC Afdelingsbestuur Amsterdam
Vakbondsbestuurder