VVMC houdt vast aan versnelling invoering dubbele bemensing op alle treinen na 22.00 uur!

Tilburg, 12 maart 2016

Na de steekpartij in Landgraaf hebben bonden gezamenlijk de volgende eis op tafel gelegd: versnelde invoering van dubbele bemensing op alle treinen per 1-1-2017. Na een drietal intensieve onderhandelingsronden kwam de NS met het voorstel om de treinen van donderdagavond t/’m zaterdagavond dubbel te bemensing. De VVMC heeft daarop besloten dit voorstel voor te leggen aan haar leden. De redenen dat de VVMC hiertoe als enige vakbond besloot zijn de volgende. Er is een groot verschil tussen de inzet van de bonden en het voorstel van NS. Daarnaast is ons opgevallen dat NS steeds meer afstand neemt van de afspraak van vorig jaar om medio 2017 alle treinen na 22.00 uur dubbel te bemensing. De derde reden is een vanzelfsprekende, onze leden hebben het laatste woord!
Onze leden zien het voorstel van NS als een tussenstap naar de dubbele bemensing op alle treinen na 22.00 uur. Een tussenstap die al veel eerder had moeten plaatsvinden. Een eerste wervingsbesluit had er in oktober 2015 al moeten liggen. De VVMC heeft steeds gevraagd om een wervingsbesluit en nu er eindelijk, maar pas na een ernstig agressiegeval, 5 maanden later een wervingsbesluit ligt, kan de VVMC zich niet aan de indruk onttrekken dat er eerst een ernstig agressiegeval moet plaatsvinden alvorens er wordt doorgepakt.
Het uiteindelijke perspectief zoals dat vorig jaar is afgesproken, medio 2017 op alle treinen dubbele bemensing, blijft voor de VVMC en haar leden het belangrijkste doel. Het is dan ook zeer teleurstellend om te constateren dat tijdens de onderhandelingen de directie ons inziens de afspraak los laat. Volgens de directie is het een mogelijke optie. De VVMC wil van de directie een duidelijke toezegging dat ze zich aan de afspraken zullen en houden en dat er medio 2017 op alle treinen dubbele bemensing aanwezig is!

Met vriendelijke groet,

Wim Eilert
Bestuurder VVMC